Dezinsekce je označení pro metody a prostředky k hubení škodlivého hmyzu a ostatních členovců v komunální hygieně.


 


Některé druhy hmyzu žijící zejména v blízkosti lidí mohou působit člověku velké škody a mohou být i nebezpečné ze zdravotního hlediska.


Přemnožený hmyz působí značné škody tím, že znehodnotí velké množství potravin i krmiva pro zvířata. Navíc hmyz a mnozí členovci mohou být i přenašeči chorob.


Při dezinsekci jsou hubeny a likvidovány zejména tito škůdci: švábovitý hmyz (šváb obecný, rus domácí), mravenci (mravenec faraon, mravenec obecný), ostatní členovci (štěnice, vši, moli, rybeneky), skladištní škůdci, vosy, sršni (pokud ohrožují), komáři, mouchy, muchničky, blechy, roztoči.


Dezinsekce se provádí zejména v hotelech, restauracích, úřadech, skladech, bytech, sklepích a všude tam, kde se určitý druh hmyzu přemnoží a mohl by působit škody.


Odborné dezinsekční firmy vždy nejprve provedou průzkum a analýzu zamořeného místa a přesně určí o jaký druh hmyzu se jedná a zvolí nejvhodnější metodu likvidace. Po tomto vyhodnocení následuje samotná likvidace a nakonec kontrola úspěšnosti. V některých provozech – zejména potravinářských se provádí dezinsekce preventivně.


Odborné dezinsekční firmy používají insekticidy splňující přísné ekologické normy. Použití nejvhodnější metody likvidace hmyzu, výběr vhodného a účinného insekticidního přípravku a odborné  použití zaručují úspěch deratizačního zákroku při dodržení veškerých bezpečnostních opatření i minimalizaci nákladů.


Jednou z profesionálních dezinsekčních firem s bohatými zkušenostmi a odbornými znalostmi je společnost  de Wolf GROUP s.r.o. z Chebu. Zárukou kvality jsou reference, certifikace a členství společnosti de Wolf v profesních sdruženích.