Ve smlouvě musí být jasně popsán obsah činnosti a způsob odměňování. Chybět by neměly ani další podmínky: kolik člověk za odvedenou práci dostane, kolik hodin denně bude pracovat, na jakém


místě... Riziko nevyplacení odměny lze snížit, přidá-li se ujednání o pravidelné výplatě – jednou týdně, jednou měsíčně či po vykonání určité práce.


Dohoda o provedení práce je omezena počtem odpracovaných hodin. Rozsah práce u stejného zaměstnavatele nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce.


Smlouvu může uzavřít i patnáctiletý člověk. Zaměstnavatel však s osobou pod 18 let nesmí sjednat nástup do práce na den, který by předcházel tomu, kdy ukončí povinnou školní docházku.


Každý brigádník by si měl shromažďovat doklady, díky nimž později prokáže, kolik práce odvedl a jaká je sjednaná odměna. Firma v případě dohody o provedení práce není povinna (ale může) vydat zápočtový list s údaji o odpracované době.


 


Jestliže firma brigádníkovi nezaplatí a případ skončí u soudu, je důležité, aby měl pracovník potřebné doklady. Je nutné prokázat, že brigádník pro žalovaného vykonával činnost, za niž mu přísluší odměna – včetně její výše. V případě soudního řízení je nutné zaplatit soudní poplatek – čtyři procenta ze žalované částky, je-li vyšší než 15 tisíc korun; v opačném případě 600 korun. (Za určitých podmínek může být soud požádán o osvobození od poplatku.)


Zaměstnavatel, jenž pracovníkovi neplatí, porušuje pracovněprávní předpisy a inspektorát práce mu může udělit sankce.


 


V případě vymáhání odměny za vykonanou práci je nejlepší využít služeb advokátní kanceláře. Informace, jak správně postupovat při vymáhání odměny za odpracovanou brigádu vám poskytnou pracovníci advokátní kanceláře Plavec & Partners z Prahy. V případě potřeby vás tato společnost Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o. může zastupovat i v soudním řízení.


Součástí vymáhání odměny za nezaplacenou brigádu jsou i náklady na právní zastupování. Z toho plyne, že uvedená advokátní kancelář pracuje pro klienta vlastně zadarmo.