Správně navržené a instalované čistící zóny a rohože dokáží snížit množství nečistot vnášených do budov na obuvi až o 95%. Nevelká investice tak dokáže účinně a na dlouhou dobu snížit náklady na úklid, a to nejen na úklidové prostředky, ale zejména na pracovní síly. Spočítejte si, kolik času a financí vás stojí úklid. Jestliže se vám instalací čistící zóny podaří snížit četnost úklidů na polovinu, snížíte tak na polovinu i náklady na úklid. Pokud tuto úsporu vyčíslíte za celý rok, určitě dojdete k závěru, že čistící zóna se vyplatí.


Princip čistící zóny spočívá v tom, že je za sebou instalováno několik rohoží. Nestačí však do řady za sebou položit libovolné rohože. I zde platí jasná pravidla. První čistící rohož se instaluje ještě vně budovy. Zpravidla se jedná o hrubou gumovou rohož, která je zapuštěna a nevyčnívá tak nad okolní terén. Zde, ještě před budovou, se z obuvi odstraní nejhrubší nečistoty. Vhodné jsou například rohože HONEYCOMB či OCTOMAT. Dají se zaříznout, tvarovat a skládat podle požadavků. Pokud není možné použít zapuštěnou rohož, lze využít např. rohož SANITOP s náběhovou hranou.


Vnitřní část čistící zóny je vícestupňová. V zádveří se instaluje nejčastěji jemnější gumová rohož s náběhovou hranou např. FINGERTIP. Zde jsou zachyceny jemnější nečistoty. Následuje třetí zóna, na kterou jsou nejčastěji používány textilní rohože CAPRI nebo PRISMA. Tyto rohože obuv osuší a zbaví zbytků prachu. Podle množství procházejících lidí a případně podle množství vnášených nečistot lze vytvořit čistící zónu i čtyřzónovou či pouze dvouzónovou. Vzhledem k tomu, že se jedná sice o nevelkou, ale dlouhodobou investici, která často vyžaduje i drobné stavební úpravy (např. zapuštění rohoží), je vhodné nechat si zpracovat návrh i samotnou instalaci u odborníků.


Jednou z nejzkušenějších firem v oblasti rohoží a čistících zón je společnost de Wolf GROUP s.r.o. z Chebu, která se dovozem, prodejem i instalací rohoží a čistících zón zabývá už od roku 1990.