Kdo se podílí na zodpovědnosti?


Zaměstnavatelé podle zákoníku práce zodpovídají za dodržování zásad bezpečnosti práce.


Provozovatelé jsou zodpovědní za dodržování platných norem a předpisů pro každé elektrické odběrné zařízení. Zhotovitelé mají povinnost zajistit revizi každé dokončené instalace vyhrazeného technického zařízení. Výstupní kontrolu a kusovou zkoušku jsou povinni zajistit podle technických požadavků výrobci.


Sledovat veškeré normy a předpisy týkající se revizí elektrických zařízení je pro laika, který se při svém podnikání zabývá zcela jiným oborem, velice náročné. Přestože nese odpovědnost, často díky své nevědomosti nechtěně porušuje zákon.


Řešení je ale celkem jednoduché. V případě uzavření smlouvy s revizním technikem přejímá tento technik–odborník zodpovědnost za stav veškerých elektrických zařízení ve firmě. Zaměstnavatel tak nemusí mít obavy, že porušuje předpisy, nemusí složitě hledat a sledovat potřebné normy a jejich změny a navíc má jistotu, že případné i malé závady na elektrických zařízeních budou včas odstraněny a předejde se tak velkým a finančně nákladným poškozením.


Jaká hrozí rizika?


V případě úrazu je neexistující či propadlá revizní zpráva kontrolními orgány a pojišťovnami důkazem, že viníkem úrazu je provozovatel zařízení. Také pojištění pozbývá účinnosti, pokud při škodě na zdraví či na majetku nelze předložit platný protokol revize zařízení.


Pokud nechcete nést rizika spojená s nedodržováním předpisů a norem týkajících se revizí, kontaktujete odborníky. Například společnost HTI ČR a.s. zajišťuje kompletní revize elektro i ostatních vyhrazených technický zařízení. HTI nabízí široké spektru revizí, které provádí jak v malých, tak i velkých firmách s více pobočkami.


 


http://www.hti-as.cz/index.php/reference/8-public-relations-pr/89-zajisteni-revize-elektrickeho-zarizeni