Nejstarším známým pramenem ve Františkových lázních je Františkův pramen. Okolo roku 1600 byl považován za nejléčivější pramen v Evropě a byl v keramických lahvích rozvážen do mnoha velkých měst. V současné době nad tímto pramenem stojí zděný klasicistní rondel s dórskými sloupy - jeden ze symbolů dnešních Františkových Lázní.


Krátce po založení Františkových Lázní (Fr. Lázně byly založeny v roce 1793) byl objeven další pramen, který byl pojmenován po císařovně Luise, manželce Františka I. – Luisin pramen. Nedlouho poté byl poblíž objeven další pramen – Studené vřídlo. V současnosti jsou oba prameny svedeny do jedné jímky a jsou chráněny empírovým pavilonem. Vody těchto pramenů se využívají ke koupelím.


Při průzkumech v roce 1817 v rozsáhlém zamokřeném slatiništi byly objeveny prameny Solný a Luční.   elkých rozvážen do mnoha měst v nejléčivější pamen je Františkův pramen.  jádření, jakou krytinu můžeme použít.


Od roku 1843 je pro lázeňské hosty k dispozici kolonáda - pozdně klasicistní stavba respektující parkové prostředí. Oba pavilóny s prameny jsou volně přístupné. Solný pramen blahodárně působí nejen na odhlenění dýchacích cest, ale využívá se při léčení řady dalších onemocnění.


Pramen Natálie byl pojmenován po srbské královně Natálii. Byl zachycen v roce 1912 a díky své příjemné osvěžující chuti se vyvážel až do Ameriky. Spolu Františkovým pramenem dodnes patří k nejoblíbenějším.


Až po 1. světové válce v rámci snahy o rozšíření léčebné indikace byly provedeny zkušební hloubkové vrty. Díky tomu tak byly v místě dnešní Dvorany Glauberových pramenů objeveny další tři prameny – Glauber III, Glauber IV a Kostelní. Tyto prameny jsou velice bohaté na kysličník uhličitý a mají vysoký obsah Glauberových solí. Dvorana, která tyto prameny chrání, je postavena ve stylu neoklasicismu         vycházejícím z antické chrámové architektury s empírovými egyptskými prvky.


Pokud se rozhodnete prožít několik dnů v klidném lázeňském prostředí a budete chtít okusit řadu lázeňských procedur a tím tak posílit své zdraví, návštěvu Františkových Lázní lze jen doporučit. Ubytování si můžete vybrat v tradičních lázeňských domech nebo v moderních hotelech. Jedním z moderních komplexů se zajímavým architektonickým řešením jsou budovy lázeňských hotelů Pyramida. Nejen lázeňské a wellness procedury, které tento hotel nabízí, ale i návštěva prosklené vinárny ve vrcholu hotelu Pyramida s překrásným panoramatickým výhledem jsou nezapomenutelným zážitkem.