Podle zákona o zaměstnanosti mohou kromě úřadů práce zprostředkovávat zaměstnání i takzvané agentury práce, které mají k této činnosti povolení ministerstva práce a sociálních věcí. Je-li zaměstnání zprostředkováno agenturou práce za úhradu, nesmí být tyto peníze požadovány


od toho, komu bylo zaměstnání zprostředkováváno (tedy od budoucího zaměstnance).


Zákon výslovně zakazuje provádět jakékoliv srážky ze mzdy nebo z jiné odměny poskytované


zaměstnanci za vykonanou práci. Za porušení tohoto zákazu může být agentuře práce udělena pokuta, nebo jí dokonce může být odebráno povolení k činnosti.


V praxi se objevuje i mnoho „agentur“, které neprovádějí přímou zprostředkovatelskou činnost


mezi zaměstnavatelem a budoucím pracovníkem, ale pouze zveřejňují nabídky zaměstnání –


na internetu a ve sdělovacích prostředcích.


Výše uvedené pravidlo se tak na ně nemusí vztahovat, protože to není zprostředkování práce podle zákona o zaměstnanosti. Lze však říci, že i v těchto případech jsou jednostranně prováděné srážky ze mzdy zpravidla protizákonné.


 


V případě nejasností a podezření, že vám jsou neprávem strhávány poplatky z vaší mzdy je nejvhodnější poradit se u odborníka. Neváhejte v takovém případě využít služeb advokátní kanceláře. Jak správně postupovat a jak se domoci svých práv vám poradí pracovníci advokátní kanceláře Plavec & Partners z Prahy.


 


http://www.ppak.cz/musite-platit-pracovni-agenture-za-zprostredkovani-prace