Pokud jste účastníkem dopravní nehody, kterou jste nezavinili, a vznikne Vám škoda, máte zákonný nárok na odškodnění. Vaše odškodnění je hrazeno pojišťovnou z titulu povinného ručení vozidla, jehož řidič dopravní nehodu způsobil. Nečekejte ovšem, že Vám nějaká pojišťovna sama vyplatí odškodnění ve výši, která Vám právem náleží.


Nárok na odškodnění máte jednak, pokud Vám vznikne věcná škoda. U dopravní nehody to bývá poškození, zničení, znehodnocení, případně nemožnost dalšího využití Vašeho automobilu – Vašeho majetku. Snad každý ví, že má nárok na odškodnění za tuto věcnou škodu. Ne všichni si však uvědomí, že součástí škody jsou i účelně vynaložené náklady a marně vynaložené náklady. Mezi účelně vynaložené náklady patří zejména náklady vynaložené v příčinné souvislosti s dopravní nehodou - po nehodě. Jedná se například o náklady na zapůjčení náhradního vozidla, náklady na právního zástupce apod. Za marně vynaložené náklady jsou považovány náklady vynaložené před dopravní nehodou a k jejichž znehodnocení nehodou došlo. Můžou sem být zahrnuty náklady na uhrazenou dovolenou či vstupenky, které nemohly být vzhledem k nehodě využity.


Další nároky na odškodnění má poškozený při dopravní nehodě v případě škody na jeho zdraví. Málokdo ví, že náhrada škody na zdraví v sobě zahrnuje hned několik nároků, a to zejména náhradu za ušlý výdělek (případně důchod), bolestné (odškodnění za újmu, bolest, kterou poškozený snáší, ať už samu o sobě nebo v souvislosti s lékařskými zákroky), náhradu za účelně vynaložené náklady spojené s léčením (léky, které nejsou hrazeny pojišťovnou, náklady na zdravotní pomůcky, náklady na rehabilitace či ošetřovatelku), náhradu za ztížení společenského uplatnění (finanční odškodnění následků trvalého charakteru). Je nutné zdůraznit, že obdobné zákonné nároky na odškodnění platí také v případech pracovních úrazů či nemocí z povolání.  


Domoci se náhrady škody ve výši, která Vám po právu náleží, je pro laika, neznalého právních předpisů řešících tuto oblast, téměř nemožné.


V případě vymáhání náhrady škody proto využijte služeb advokátní kanceláře Plavec & Partners. Tato kancelář Vám pomůže s tím, že Vaše nároky budou uhrazeny v plné výši. Právníci této kanceláře mají zkušenost, že s jejich odbornou pomocí lze získat až dvojnásobné odškodnění oproti odškodnění, které si vyřizuje běžný člověk sám, bez pomoci právníka.


Součástí vymáhání odškodnění jsou i náklady na právní poradenství.


Z toho plyne, že advokátní kancelář Plavec & Partners po vás bude pracovat vlastně zadarmo.