Jak registrovat stránky do katalogů


Registrace stránek do katalogů připadá spostu lidem jako zbytečnost. Opak je ale pravdou.

Registrací stránek do katalogů totiž získáte zpětné odkazy pro Vaše stránky. Počet zpětných odkazů mj. určuje pozici Vaší stránky při vyhledávání ve vyhledávačích (Google, Seznam, ...).

Zvýšení důležitosti Vašich stránek oproti konkurenci mnohdy stačí opravdu jen větší počet zpětných odkazů (backlinků) a návštěvnost stránek se může během krátké doby rapidně zvýšit.Zdlouhavou registraci si můžete výrazně ulehčit použitím nástroje pro registraci do katalogů online. Jedná se o poloautomatickou registraci do katalogů zdarma, a nyní si povíme něco o tom, jak tento nástroj pracuje, vysvětlíme několik pojmů a zásad, kterých bychom se měli při vyplňování formulářů držet.
Ikonky určují typy katalogů:   české katalogy slovenské katalogy zahraniční katalogy


V menu po levé straně si vyberte katalog kterému hodláte předložit své stránky.


Po kliknutí na katalog se v tomto okně se zobrazí registrační stránka.


V horní části obrazovky naleznete pomocná pole s vašimi údaji. Do těchto polí si doplňte údaje o vašich stránkách (název, URL, email, popis, klíčová slova). Kliknutím na tlačítko Kopírovat se obsah tohoto pole uloží do clipboardu a klávesami CTRL+V jej zkopírujete do příslušného pole v registračním formuláři.


Do textového pole pod tímto rámcem si můžete postupně ukládat kódy recipročních odkazů (některé katalogy vyžadují umístění ikonky či odkazu na vaše stránky), které si později hodláte umístit na váš web.


Doporučení pro registraci stránek do katalogů:
  • Název stránky - pravdivý a výstižný název stránky popř. doplněný krátkým dovětkem (zpravidla 60 znaků)
  • Popis - vyvarujte se superlativům (nejlepší, největší, nejlevnější...). Popište zaměření a přednosti stránek, co návštěvníci na stránkách naleznou, nebo účel a funkce vašich stránek. Snažte se využít maximální kapacity tohoto pole - vyplatí se to. (zpravidla do 250 znaků)
  • Výběr kategorie - věnujte pozornost výběru správné kategorie podle tématického zaměření stránek. Vkládejte stránky hlouběji do vnořených kategorií. (některé katalogy umožňují zápis hned do několika kategorií - využijte toho!)
  • Klíčová slova - některé katalogy umožňují zadání klíčových slov. Tato slova jsou využívána zpravidla pro vyhledávání, nebo jako klíčová slova detailu zápisu v katalogu. V každém případě se vyplatí použít správně volená slova či fráze z názvu a popisu, která vystihují kategorii, funkce, obor a zaměření vašich stránek. Možno použít i slovní spojení. Pokud není jinak uvedeno - klíčová slova oddělujte čárkou. (zpravidla 100 - 250 znaků)
  • Přesměrování (redirect) - katalogy využívající přesměrování odkazů nepředávají hodnocení. Registrace do těchto katalogů není z hlediska PageRanku tolik důležitá, přesto může být zdrojem cílených návštěvníků.
  • Zpětný (reciproční) odkaz - odkaz na katalog, který si umístíte na své stránky. Tyto odkazy mohou mít podobu textových odkazů, ikonek nebo bannerů. Mohou plnit i jiné funkce např. předávají katalogu informace o návštěvnosti, hodnocení atd. Zpravidla po registraci stránek je zobrazen HTML kód recipročního odkazu s výzvou k umístění na vaše stránky. Některé katalogy umístění zpětného odkazu vyžadují (je podmínkou úspěšné registrace).