Telemarketing rozdělujeme na aktivní a pasivní. Při aktivním telemarketingu jsou telefonicky kontaktováni klienti či potenciální zákazníci. Při pasivním telemarketingu je zákazníkovi k dispozici infolinka či bezplatná zákaznická linka, na kterou se může obrátit se svými dotazy.


Telemarketing je nejčastěji využíván při průzkumech trhu, k přímé nabídce zboží či služeb, ke sjednávání schůzek apod.


Mezi výhody telemarketingu patří možnost přesného zacílení. Je možné vybrat si kde a koho chceme oslovit. Další výhodou je přímá komunikace, při které je možné získat požadované aktuální informace nebo lze dosáhnou okamžitého ovlivnění osoby. Nespornou výhodou telemarketingu je možnost přesného zpracování dat a jejich využití pro další marketingové aktivity i vyhodnocení ekonomické návratnosti. Z ekonomického hlediska se telemarketing řadí mezi nejefektivnější marketingové metody.


V případě realizace rozsáhlejší telemarketingové kampaně je vhodné využít služeb specializovaného telefonního centra (call centrum). Operátoři takovýchto center jsou speciálně školeni na každý telemarketingový projekt.


Podrobné informace o telemarketingu a rady, jak nejlépe a nejefektivněji realizovat telemarketig poskytnou marketingové firmy, které mají s telemarketingem zkušenosti. Jednou z firem, která poradí jak, kdy, kde a jakou formou telemarketing realizovat i jak formulovat otázky je společnost ANERI s.r.o. z Liberce. Firma ANERI s.r.o. může pro vás i celou telemarketingovou kampaň zrealizovat.