Povinností všech organizací a podnikajících fyzických osob je zajistit pravidelné kontroly a revize uvedených zařízení v zákonem stanovených termínech a rozsahu. Tyto revize může provádět pouze osoba odborně způsobilá, která je zároveň držitelem příslušného osvědčení.


Nutnost provádění revizí VTZ vyplývá ze zákona. Zároveň se ale pravidelnými revizemi minimalizuje nebezpečí úrazu či vzniku požáru od technické závady. Mimoto při každé revizi se odhalí skutečný stav zařízení a odstraněním drobných závad se předejde případné budoucí rozsáhlé opravě.


Revize jsou také jedním ze základních požadavků při certifikaci ISO. Doklady o provádění pravidelných revizí vyžaduje také pojišťovna v případě pojistného plnění. Pokud organizace či firma nemá platné revize, pojistné plnění je výrazně kráceno, případně pojišťovna nic nevyplatí.


 


V případě, že chcete mít jistotu, že revize vyhrazených technických zařízení provádíte v předepsaných termínech a požadovaném rozsahu, přeneste tuto starost na odborníky. Společnost HTI ČR a.s. zajišťuje kompletní revize VTZ a může pro vás kompletně vykonávat funkci zodpovědné osoby. Společnost HTI díky síti poboček po celé ČR a širokému spektru prováděných revizí dokáže zajistit kompletní revize vyhrazených technických zařízení v malých firmách a organizacích i ve velkých firmách s mnoha pobočkami.